ازدواج ایرانی و کانادایی

برای ثبت ازدواج ایرانی بصورت رسمی و قانونی حتما ثبت ازدواج کانادایی هم لازم است و یکی از مدارک مورد نیاز
برای ثبت ازدواج در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن داشتن مدرک ازدواج کانادایی است.

مراحل لازم برای ثبت ازدواج ازدواج ایرانی و کانادایی:

  1. دریافت مدرک Marriage License از سیتی هال
  2. داشتن شناسنامه و یک عدد کارت شناسائی کانادایی از عروس و داماد و برای فرد غیر ایرانی داشتن دو عدد کارت شناسائی کانادایی
  3. اجازه پدر عروس برای ازدواج اول
  4. حضور و امضاء دو نفر شاهد

پس از انجام عقد مدارک عروس و داماد همراه با عقدنامه شرعی و مدرک ثبت ازدواج کانادایی و سایر مدارک لازم باید به آدرس دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن ارسال شود تا در شناسنامه ها ثبت رسمی بشود.

ازدواج ایرانی در کانادا

3 + 1 = ?

ساعات کار:

دوشنبه تا شنبه 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با تعیین وقت قبلی

10 Centre Ave, Unit B3, Toronto, Ontario, M2M 2L3

416-829-7667