تنظیم دعوتنامه کانادا

برای تنظیم دعوتنامه کانادا هر فرد مقیم کانادا که از نظر مالی بتواند تعهد کند که توانایی پرداخت مخارج اسکان و سایر هزینه های شخص دعوت شونده را در مدت حضور در کانادا دارا می باشد در این صورت می تواند با ارسال دعوتنامه برای آن شخص برای او تقاضای ویزای توریستی نماید. در حال حاضر دولت کانادا در اغلب موارد در صورت تایید و متقاعد شدن افسر پرونده به اینکه شخص دعوت شونده حتما پس از مدت محدود به کشور خود باز خواهد گشت اقدام به صدور ویزای پنج ساله یا به مدت اعتبار گذرنامه فرد می نماید.

مدارک لازم برای تنظیم دعوتنامه کانادا :

  1. داشتن یک کارت شناسایی کانادایی توسط دعوت کننده
  2. کپی پاسپورت کانادایی یا کارت پی آر
  3. کپی مدرک مالیات پرداختی سال قبل توسط دعوت کننده
  4. کپی گذرنامه ایرانی دعوت شونده
  5. مدارک لازم برای دعوت شونده که باید هنگام تکمیل پرونده بصورت آنلاین برای سفارت کانادا ارسال شود

تنظیم دعوتنامه کانادا

از دیگر خدمات دفتر ما تایید امضاء انواع قسم نامه ها ، فرم سرپرستی کودکان و دانش آموزان و دعوتنامه ها و نیز کپی برابر اصل نمودن مدارک مختلف از قبیل مدارک تحصیلی ، پاسپورت کانادایی و سایر مدارک می باشد.
تنظیم فرم اجازه خروج فرزندان به همراه یکی از والدین از کشور کانادا CONSENT FORM و تایید امضاء والدین نیز از دیگر فعالیت های این دفتر می باشد.