طلاق شرعی و کانادایی

برای ثبت طلاق ایرانی در کانادا انجام طلاق کانادایی ضروری است زیرا یکی از مدارک لازم برای ارسال به دفتر حافظ ایران در واشنگتن مدرک طلاق کانادایی است. سند طلاق ایرانی که در ایران صادر شده باشد در کانادا مورد قبول است و نیازی به انجام طلاق مجدد در کانادا نیست.
قبل از هر گونه اقدام برای جدایی، زن و شوهر باید در مورد مهریه و امور فرزندان از قبیل سرپرستی و نحوه اداره زندگی و مسائل مالی آنان به توافق برسند و ترجیها نزد وکیل رسمی قراداد جدایی یا SEPARATION AGREEMENT تهیه و امضاء کنند.

مدارک لازم برای طلاق شرعی در کانادا:

  1. ترجمه سند ازدواج ایرانی یا مدرک ازدواج کانادایی در صورتی که ازدواج در کانادا انجام شده باشد.
  2. یک کارت شناسایی کانادایی از زن و شوهر
  3. مشخصات کامل فرزندان
  4. شناسنامه زن و شوهر
  5. گذرنامه ایرانی زن و شوهر هنگام ارسال مدارک برای ثبت در واشنگتن
  6. کپی کارت ملی زن و شوهر

طلاق ایرانی در کانادا

1 + 7 = ?

ساعات کار:

دوشنبه تا شنبه 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با تعیین وقت قبلی

10 Centre Ave, Unit B3, Toronto, Ontario, M2M 2L3

416-829-7667