تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

بر اساس ماده 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند

1-کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

2-کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛

3-کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4-کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛

5-کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛

6-هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7-هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد

همانطور که در ماده 976 آمده است فرزند حاصل از ازدواج با مرد تبعه خارجی از نظر تابعیت ملحق به پدر است و تابعیت کشوری را دارا می باشد که پدر تبعه آن است. تا قبل از تصویب قانون جدید چنین فرزندانی می توانستند تنها پس از رسیدن به هجده سال تمام با شرایطی اقدام به درخواست تابعیت ایران را بنمایند.

در سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی متولد می‌شوند تصویب گردید و اکنون پس از هشت سال، اصلاحیه آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اصلاح واقع شده است. به موجب قانونی که هشت سال پیش به تصویب رسید و هنوز لازم‌الاجراست، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

دولت مدتی قبل اقدام به تصویب لایحه ای با عنوان اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، به شرح زیر نموده و برای تبدیل به قانون نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. لایحه مزبور به امضای توامان رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر دادگستری رسیده است و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور برای تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و ضمن تصویب مراتب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در دستور ارائه در صحن علنی قرار گرفت.

مفاد مقرر در این لایحه، به شرح ذیل می باشد : ” فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به درخواست مادر ایرانی خود به  تابعیت ایرانی در آیند. فرزندان مزبور در صورت عدم تقاضای مادر می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تقاضای تابعیت نمایند که در صورت فقدان مشکل امنیتی(به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایرانی پذیرفته شوند”

این لایحه در مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید. براساس این قانون فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمی‌آیند. همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاصای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند.  در صورتی که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسبت به متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می باشد . بر این اساس افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امینی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند .

به نظر می رسد با تصویب این قانون تکلیف تابعیت بسیاری از فرزندان مادران ایرانی اعم از کسانی که در داخل ایران و یا در خارج از ایران اقدام به ازدواج با مردان خارجی نموده روشن گشته و بخشی از مشکلات فراوانی که بویژه بر سر راه فرزندان مادران ایرانی در داخل ایران از جهت نداشتن هویت مشخص بوده است کاسته گردد.

3 + 0 = ?

ساعات کار:

دوشنبه تا شنبه 10 صبح تا 6 بعد از ظهر با تعیین وقت قبلی

10 Centre Ave, Unit B3, Toronto, Ontario, M2M 2L3

416-829-7667