تنظیم دعوت نامه کانادا

تنظیم دعوت نامه کانادا در این مقاله مورد بررسی است.

دعوت نامه کانادا (دعوت نامه هر کشوری) می تواند از سوی افراد مقیم ، شهروند و یا یک سازمان رسمی  آن کشور برای فرد یا افراد خاصی از کشور مبدا صادر گشته و آن ها را به کشور مقصد دعوت نماید.

دعوت نامه در هر کشوری متناسب با قوانین همان کشور تنظیم و صادر می گردد.

انواع دعوت نامه کانادا عبارتند از:

 • دعوت نامه توریستی
 • دعوت نامه تجاری
 • دعوت نامه نمایشگاهی
 • دعوت نامه دوست و آشنا
 • دعوت نامه فامیل سببی و یا نسبی
 • دعوت نامه دانشجویی
 • دعوت نامه اقوام درجه یک
 • سایر دعوت نامه ها

دقت کنید برای تنظیم دعوت نامه فرد دعوت کننده باید از نظر مالی بتواند تعهد کند که توانایی پرداخت مخارج اسکان و سایر هزینه های شخص دعوت شونده را در مدت حضور در کانادا دارا می باشد در این صورت می تواند با ارسال دعوتنامه برای آن شخص برای او تقاضای ویزا نماید.

در هر دعوت نامه کانادا متن اصلی و موارد مورد نیاز برای ضمیمه شدن به پرونده  بسته به وضعیت و شرایط  فرد دعوت کننده متفاوت است هم چنین دعوتنامه برای مورد قبول واقع شدن نزد افسر پرونده باید شرایط خاصی مطابق با قوانین کشور دعوت کننده داشته باشد در نتیجه بهتر است برای تنظیم هر گونه دعوت نامه ای حتما  به دفاتر و موسسات حقوقی مانند دفتر ما مراجعه کنید .

مدارک لازم برای تنظیم دعوت نامه کانادا :

 1. داشتن یک کارت شناسایی کانادایی توسط دعوت کننده
 2. کپی پاسپورت کانادایی یا کارت پی آر
 3. کپی مدرک مالیات پرداختی سال قبل توسط دعوت کننده
 4. کپی گذرنامه ایرانی دعوت شونده
 5. مدارک لازم برای دعوت شونده که باید هنگام تکمیل پرونده بصورت آنلاین برای سفارت کانادا ارسال شود

تنظیم دعوتنامه کانادا

از دیگر خدمات دفتر ما تایید امضاء انواع قسم نامه ها ، فرم سرپرستی کودکان و دانش آموزان و نیز کپی برابر اصل نمودن مدارک مختلف از قبیل مدارک تحصیلی ، پاسپورت کانادایی و سایر مدارک می باشد.
تنظیم فرم اجازه خروج فرزندان به همراه یکی از والدین از کشور کانادا CONSENT FORM و تایید امضاء والدین نیز از دیگر فعالیت های این دفتر می باشد هم چنین تنظیم فرم های کنسولی و تنظیم وکالت نامه نیز از فعالیت های این دفتر می باشد.