تنظیم فرم های کنسولی

تنظیم فرم های کنسولی در این مقاله مورد بررسی است.

انجام امور کنسولی در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن 6 تا 8 هفته به طول می انجامد و اگر شخص در واشنگتن حضور داشته باشد برخی از انجام امور کنسولی مانند تعویض گذرنامه یک روزه انجام می شود.( البته در حال حاضر به خاطر شرایط کرونا امکان انجام کارها بصورت حضوری نیست.)

معرفی برخی از امور کنسولی در کانادا :

 • امور سجلی

شامل صدور شناسنامه ، تعویض شناسنامه ، گرفتن المثنی برای شناسنامه ، تغییر در مندرجات شناسنامه و….

*صدور کارت ملی هوشمند در حال حاضر در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن امکان پذیر نیست و به محض اینکه این امکان فراهم شود اطلاع رسانی خواهد شد. در حال حاضر هموطنان گرامی می توانند از کارت ملی قدیمی خود حتی اگر منقضی شده باشد برای خدمات کنسولی استفاده نمایند.

 • انجام امور مربوط به گذرنامه

شامل صدور گذرنامه ، گذرنامه المثنی ، صدور برگ عبور ، درج مهر خروج برای مشمولین ، و ….

برای تعویض گذرنامه مدارک زیر لازم است:

 1. اصل گذرنامه قبلی
 2. اصل شناسنامه
 3. کپی کارت ملی
 4. کپی مدرک پاسپورت کانادایی و یا کارت پی آر
 5. کپی کارت معافیت سربازی برای آقایان
 6. دو قطعه عکس دو در دو اینچ
 • انجام امور اجتماعی
 • انجام امور مربوط به تابعیت
 • انجام امور تحصیلی

شامل تشکیل پرونده دانشجویی برای اشخاص ، تایید کردن مدارک تحصیلی و یا گواهی دانشجویی و دانش آموزی اشخاص

 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه

شامل تعویض کردن کارت نظام وظیفه و یا معافیت ، درخواست معافیت و یا درخواست کفالت و …

 • صدور انواع روادید
 • تایید اسناد صادر شده در کانادا
 • صادر کردن گواهی عدم سوء پیشینه
 • درج نام فرزند در شناسنامه  بانوان ایرانی دارای همسر خارجی
 • کارت ملی:

تعویض کارت ملی قبلی و یا صدور کارت ملی غیرهوشمند (قدیمی) در حال حاضر در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن انجام نمی شود و هنگام سفر به ایران باید در داخل ایران از طریق دفاتر پلیس به علاوه ده انجام داد.