پرسشنامه مراجعین

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • مشخصات وکیل

  درصورت درخواست وکالتنامه فیلد های ذیل پر شود.
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • تنظیم متن وکالت
  ارسال متن برای موکل جهت تایید
  وکالتنامه بصورت آنلاین
  منتظر دریافت متن وکالتنامه از واشنگتن
  ارسال وکالتنامه برای موکل
  گرفتن وقت اسکایپ برای موکل
  انجام اسکایپ در دفتر یا منزل