ازدواج ایرانی و کانادایی

ازدواج بانوی ایرانی مسلمان با آقایی کانادایی که غیر مسلمان است در کانادا کاملا قانونی بوده و هیچ مشکلی ندارد اما در ایران قانون مدنی ازدواج زن ایرانی مسلمان را با مرد غیر مسلمان صراحتا منع کرده است در نتیجه این ازدواج در ایران باطل است.

  • حال چه باید کرد که این ازدواج در ایران نیز مورد قبول باشد؟
    کافی است همسر کلمه شهادتین و قبول تشرف به دین اسلام را در دفتر ما به جاآورده و گواهی دریافت کند بعد از دریافت گواهی تشرف به اسلام  و ارائه به دفتر حافظ منافع همراه با مدارک ثبت ازدواج ، ازدواج در شناسنامه ثبت می گزدد.

برای ثبت ازدواج ایرانی در کانادا بصورت رسمی و قانونی حتما ثبت ازدواج کانادایی هم لازم است و یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن داشتن مدرک ازدواج کانادایی است.

مراحل لازم برای ثبت ازدواج ایرانیان در کانادا:

  1. دریافت مدرک Marriage License از سیتی هال
  2. داشتن شناسنامه و یک عدد کارت شناسائی کانادایی از عروس و داماد و برای فرد غیر ایرانی داشتن دو عدد کارت شناسائی کانادایی
  3. اجازه پدر عروس برای ازدواج اول
  4. حضور و امضاء دو نفر شاهد

پس از انجام عقد مدارک عروس و داماد همراه با عقدنامه شرعی و مدرک ثبت ازدواج کانادایی و سایر مدارک لازم باید به آدرس دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن ارسال شود تا در شناسنامه ها ثبت رسمی بشود.

ازدواج ایرانی در کانادا
  • دقت داشته باشید طلاق در کانادا نیز نیازمند شرایطی است که میتوانید در لینک زیر مطالعه کنید.

طلاق در کانادا