طلاق در کانادا

زن و شوهری که براساس قوانین ایران ازدواج کرده اند و ازدواج آن ها در دفاتر ثبت ازدواج ایران ثبت شده باشد در صورتیکه بخواهند از هم دیگر در کانادا جدا شوند:

  1. نخست باید قبل از هرگونه اقدامی زن و شوهر در مورد مهریه و امور فرزندان از قبیل سرپرستی و نحوه اداره زندگی و مسائل مالی به توافق برسند و ترجیحا نزد وکیل رسمی قرارداد جدایی یا SEPARATION AGREEMENT تهیه و امضا کنند.
  2. پس زوجین می توانند طبق شرایط طلاق در کانادا از یکدیگر طلاق بگیرند. دقت داشته باشید که برای ثبت طلاق شرعی انجام طلاق در کانادا و ارائه ی آن به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن ضروری است.لازم به ذکر است که سند طلاق ایرانی که در ایران صادر شده باشد در کانادا مورد قبول بوده و نیازی به انجام طلاق مجدد در کانادا نیست.
  3. مراحل طلاق در کانادا به شرح زیر می باشد: الف- یک سال از دوره جدائی زوجین باید گذشته باشد. ب-مراجعه به دفتر ما در صورتیکه طلاق بصورت توافقی باشد جهت انجام طلاق کانادایی و امضای مدارک. پ- سابمیت کردن مدارک طلاق به دادگاه توسط دفتر ما. ت- مدت 5 تا 6 ماه طول میکشد تا حکم طلاق کانادایی صادر بشود. ث- انجام طلاق شرعی توسط دفتر ما. ج- ثبت آنلاین طلاق در سامانه میخک توسط ما. چ- ارسال مدارک برای دفتر حافظ منافع در واشنگتن توسط زوجین برای ثبت طلاق در شناسنامه ها
  4. لازم به ذکر است که برای ثبت طلاق در واشنگتن زوجین باید دارای گذرنامه معتبر ایرانی باشند و اصل گذرنامه به همراه اصل شناسنامه باید برای واشنگتن ارسال شود در صورتیکه گذرنامه معتبر نباشد باید همزمان نسبت به درخواست تعویض گذرنامه نیز اقدام کنند.

مدارک لازم برای طلاق در کانادا عبارتند از:

  1. ترجمه سند ازدواج ایرانی یا مدرک ازدواج کانادایی در صورتی که ازدواج در کانادا انجام شده باشد.
  2. یک کارت شناسایی کانادایی از زن و شوهر
  3. مشخصات کامل فرزندان
  4. شناسنامه زن و شوهر
  5. گذرنامه ایرانی زن و شوهر هنگام ارسال مدارک برای ثبت در واشنگتن
  6. کپی کارت ملی زن و شوهر

طلاق ایرانی در کانادا