طلاق در کانادا

زن و شوهری که براساس قوانین ایران ازدواج کرده اند و ازدواج آن ها در دفاتر ثبت ازدواج ایران ثبت شده باشد در صورتیکه بخواهند از هم دیگر در کانادا جدا شوند:

  1. نخست باید قبل از هرگونه اقدامی زن و شوهر در مورد مهریه و امور فرزندان از قبیل سرپرستی و نحوه اداره زندگی و مسائل مالی به توافق برسند و ترجیحا نزد وکیل رسمی قرارداد جدایی یا SEPARATION AGREEMENT تهیه و امضا کنند.
  2. پس زوجین می توانند طبق شرایط طلاق در کانادا از یکدیگر طلاق بگیرند دقت داشته باشید که برای ثبت طلاق شرعی انجام طلاق در کانادا و ارائه ی آن به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن ضروری است.لازم به ذکر است که سند طلاق ایرانی که در ایران صادر شده باشد در کانادا مورد قبول بوده و نیازی به انجام طلاق مجدد در کانادا نیست.

(دقت داشته باشید که برای درخواست طلاق ایرانی در کانادا  لزوما نباید شهروند کانادایی باشید و اگر شما و همسرتان یکسال از اقامتتان در کانادا نیز میگذرد میتوانید بر طبق قوانین کانادا درخواست طلاق بدهید و طلاق بگیرید)

مدارک لازم برای طلاق در کانادا عبارتند از:

  1. ترجمه سند ازدواج ایرانی یا مدرک ازدواج کانادایی در صورتی که ازدواج در کانادا انجام شده باشد.
  2. یک کارت شناسایی کانادایی از زن و شوهر
  3. مشخصات کامل فرزندان
  4. شناسنامه زن و شوهر
  5. گذرنامه ایرانی زن و شوهر هنگام ارسال مدارک برای ثبت در واشنگتن
  6. کپی کارت ملی زن و شوهر

طلاق ایرانی در کانادا